eHEALTH

ehealth 2w300(Dit artikel is overgenomen van de website van GGZ NEDERLAND)

EHealth staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten 'blended care', waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Daarnaast doet ook de mobiele revolutie haar intrede in de zorg, ook wel 'mHealth' genoemd. Hierdoor kan een patiënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.

Het kabinet financiert ook anonieme e-mental health. Daarmee kunnen mensen geholpen worden die bijvoorbeeld uit schaamte niet makkelijk contact zoeken met hulpverleners.

BETAALBAAR EN TOEGANKELIJK

ehealth 3w300Voor GGZ Nederland is eHealth een van de belangrijke pijlers voor het betaalbaar en toegankelijk houden van geestelijke gezondheidszorg voor een brede doelgroep. GGZ Nederland heeft in samenwerking met tien ggz lidinstellingen een analyse gemaakt van de verwachte kosten en baten van eHealth. Daarnaast organiseert GGZ Nederland met regelmaat netwerkbijeenkomsten voor haar leden om kennis en ervaring uit te wisselen rondom de ontwikkeling en implementatie van eHealth. De meest actuele informatie hierover is te vinden op GGZ Connect.

In vergelijking met andere Europese landen wordt de Nederlandse GGZ als koploper gezien als het gaat om de ontwikkeling van e-mental health. In dit kader heeft GGZ Nederland een factsheet 'e-mental health in the Netherlands' ontwikkeld.

Het Eedenhuis

Hoge Naarderweg 7- i
1217AB Hilversum

Tel: 035-6409061

Copyright Eedenhuis en